Opzeggen

Opzeggen dient te gebeuren vóór 1 december.
Deze datum is belangrijk i.v.m. het afmelden van leden bij de watersportbond, waar deze voor 1 januari binnen moeten zijn.

Dit moet schriftelijk per email naar: Ledenadministratie@kvdrv.nl
Bij tussentijdse opzegging volgt géén restitutie van contributie- en stallingsgelden.