Aanmeldformulier Winterstalling

Dit is het formulier voor het aanmelden van een kano, kajak etc. voor winterstalling
tussen 01 oktober tot eind maart. 1 keer brengen / 1 keer halen, na overleg met de loodscommissie.

Kosten zijn gelijk aan die van een begunstiger (zie flyer)