De Loosdrechtse Plassenroute (Vuntus) 5 km

De kanoroute in de Vuntus, een van de Loosdrechtse Plassen, laat je een zeer afwisselend landschap beleven met een wirwar van plassen, sloten, weilanden, rietvelden en moerasbossen.

De Loosdrechtse plassen, gelegen tussen de rivier de Vecht en de Utrechtse Heuvelrug, vormden in de oertijd een bijna ondoordringbaar moeras. Na duizenden
jaren ophopen van plantenresten is veen ontstaan. Vanaf de vijftiende eeuw is dit veenpakket hier en daar uitgebaggerd om turf te winnen. Zo zijn de plassen ontstaan, afgewisseld met legakkers en polders.

De Loosdrechtse plassen zijn zeer in trek bij watersporters. Maar er zijn ook grote delen gereserveerd voor de natuur zoals in de Vuntus. Natuurmonumenten behoudt en beheert deze parel van de Loosdrechtse plassen. Met een kano kan je optimaal genieten van de weldadige rust en rijke hoeveelheid moerasplanten
en vogels in dit gebied.

Route is bewegwijzerd met genummerde routepaaltjes (1 t/m 13).
Start bij een van de kano- of supverhuurders aan de Oud-Loosdrechtsedijk, of met een eigen kano of sup vanaf de opstapplaats aan de Horndijk en peddel in oostelijke richting naar paaltje nummer 1.

De routebeschrijving staat onder de route afbeelding.

De Kanoroute
Langs de route zie je hele velden waterlelies en gele plomp. In de zomer herken je waterlelies aan prachtige witte bloemen en gele plomp
aan de gele. In het voorjaar hebben waterlelies bladeren met een roodachtige kleur. De bladeren van de gele plomp zijn dan puur groen.

1 Kleurenpalet
De kleine eilandjes en smalle stroken land die je ziet zijn overblijfselen van legakkers. Vroeger zag je in de Vuntus een duidelijk patroon
hiervan. Brede sloten, ook wel petgaten genoemd, waar het veen in lange stroken was uitgebaggerd en smalle legakkers waar het veen
moest drogen. Door wind en golfslag zijn veel legakkers weggeslagen. Veel petgaten zijn inmiddels dichtgegroeid. Daarom zie je nu een
grillig patroon van land en water.

2 Ontdek het veenpatroon
Je bent nu in het rustige deel van de Vuntus, waar motorboten verboden zijn. Een mooie gelegenheid om alles in je op te nemen. Wanneer
je rustig kijkt en luistert vind je veel vogels. In de zomer zie je futen, meerkoetjes en kokmeeuwen. Ook hoor je de koekoek. Met wat meer
geluk spot je een visdiefje of kiekendief. De echte geluksvogel ontdekt een roerdomp tussen het riet of ziet een purperreiger overvliegen.
Met de kano vaar je linksaf de smalle vaargeul in. Je peddelt na de bocht langs drijfbalken die de plas aan de linkerkant afsluiten.

3 Vogels spotten
De kwaliteit van het water is op deze plek heel goed. Natuurmonumenten zet zich in om dat zo te houden en te verbeteren. Hierdoor zie je
in het water en op de oever zeldzame planten als slangenwortel, watermunt en waterdrieblad. Vooral waterdrieblad leeft alleen in kraakhelder water.

4 Schoon water
Op het land of in het water zie je misschien wel een ringslang. Ze jagen overdag op kikkers en padden, maar vangen ook vissen. Kijk
gerust. Ringslangen zijn absoluut niet gevaarlijk en bovendien erg schuw. Rond juni leggen de wijfjes hun eieren in een hoop met rottende
planten of mest. Afhankelijk van de temperatuur in de broeihoop komen de jonge ringslangetjes na een of twee maanden uit het nest kronkelen.
Ga hier linksaf. Je vaart verder langs de Kromme Rade. Deze dijk vormde de grens tussen de voormalige gewesten Holland en Utrecht. Het
woord ‘rade’ is afgeleid van rooien of raaien, wat ‘een grens trekken’ betekent.

5 Ringslangen bij de Kromme Rade
Wanneer het water breder wordt houd je links aan langs de Solakker. Deze legakker, waar ooit veen lag te drogen, is behoorlijk breed en
stevig. Verderop zijn de legakkers een stuk smaller. Daar zijn dan ook veel meer stukken weggeslagen.

6 Legakker
Achter de legakker, uit de wind, zie je volop waterlelie en gele plomp. Deze waterplanten groeien alleen op beschutte plaatsen. Golfslag en andere
verstoringen trekken namelijk gemakkelijk de wortelstok los. Waarschijnlijk zie je hier en daar enkele van die dikke gele wortelstokken dobberen.
Jammer voor de plant, maar een buitenkansje voor broedvogels! Meerkoeten en futen bouwen graag hun nest op de drijvende wortels.

7 In de luwte
Hier zijn de legakkers volledig weggeslagen en hebben de tussenliggende petgaten zich aaneengeregen tot een grote plas. Bij harde westenwind
voel je hoe sterk de golfslag kan zijn. Natuurmonumenten heeft daarom beschoeiingen aangebracht om het resterende land te beschermen.

Na dit punt vaar je weer terug naar je opstapplaats.