Het huidige bestuur van de KVDRV bestaat uit:
Voorzitter: Michel Klessens
Secretaris: Vacant
Penningmeester: Dirk van Dijk
– Algemeen Lid Bestuur1: Jan Smit
– Algemeen Lid Bestuur2: Antoinet Bosland
De Ledenadministratie wordt verzorgd door: Theo van Leest
Voor Algemene informatie kunt u terecht bij Info:, Dirk van Dijk en Theo van Leest

Binnen de vereniging is een gedragsprocedure beschreven in het HuisHoudelijk Regelement “Bijlage C: Gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders”. Deze is te vinden voor de leden na inloggen op de site onder het menu “Documenten (voor Leden)”.

Hieronder kunt u een bericht maken en versturen naar één van bovenstaanden.

 

Bericht aan de kano vereniging